Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

10 – lecie placu zabaw i pracowni komputerowej

  W tym roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przypada bardzo ważna rocznica: 10 – lecie placu zabaw i pracowni komputerowej. Dokładnie dziesięć lat temu otwarto w naszej szkole plac zabaw i boisko do piłki siatkowej oraz pracownię komputerową. Dziesięć lat temu, 2 listopada 2007 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości oraz pasowanie uczniów klas pierwszych przez dyrektor szkoły Jadwigę Podlejską. Wtedy odbyło się także uroczyste otwarcie oraz poświęcenie przez ks. Marka Pacynę nowo powstałego placu zabaw przy naszej szkole. Otwarta została również pracownia komputerowa. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki – Klemens Podlejski, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Stanisława Nowak, Dyrektor ZEAOS w Żarkach – Jakub Grabowski, radny – Jerzy Kot oraz sołtys Jaworznika – Mariusz Widera. Plac zabaw powstał przy udziale gminy Żarki, która złożyła w 2007r. dwa wnioski o dofinansowanie budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowościach: Jaworznik oraz Kotowice. Dofinansowania otrzymały obie miejscowości. Konkurs kierowany był wyłącznie do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie, w miejscowościach gdzie liczba mieszkańców nie może przekroczyć 5000 osób. Znaczną część prac przy powstaniu atrakcyjnego terenu rekreacyjnego i placu zabaw na terenie sąsiadującym ze szkołą podstawową i remizą OSP wykonali mieszkańcy Jaworznika – były to prace przygotowawcze jak: uporządkowanie terenu, plantowanie, nawiezienie ziemi, wykonanie piaskownicy, malowanie płotu, wykonanie nowych bramek do piłki nożnej, a także montaż elementów drewnianych. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe czyli: zjeżdżalnię, karuzelę tarczową, sklepik, huśtawkę podwójną, ważkę, konika na sprężynie, koniczynkę. Zamontowano także drewniane ławostoły. Powstały również dwa boiska do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Od podstaw zostało utworzone boisko do piłki siatkowej. Istniejące boisko do piłki nożnej zostało wyrównane  i zaopatrzone w nowe bramki. Teren wokół placu został obsadzony krzewami ozdobnymi. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie mieszkańców już na etapie planowania jak również na etapie powstawania inwestycji. W koncepcję projektu, przygotowanie wniosku, bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik z prezesem – Jerzym Kotem oraz Radą Sołecką z sołtysem Mariuszem Widerą. 12 listopada 2007 roku w naszej szkole odbyło się także otwarcie pracowni komputerowej. Nasza szkoła otrzymała ją w ramach ministerialnego projektu „Pracownie komputerowe dla szkół – 2006” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wsparcia na rzecz rozwoju strefy zatrudnienia, wyrównania szans i inwestowania w zasoby ludzkie. Pracownia posiada dwanaście stanowisk dla uczniów. Szkoła zakupiła także wiele programów do przedmiotów, ogólnorozwojowe oraz dla nauczycieli. W 2007 roku na terenie gminy Żarki nowe pracownie komputerowe otrzymały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku oraz Szkoła Podstawowa w Zawadzie. Instalacja całego sprzętu i przygotowanie pracowni do użytku rozpoczęło się już w 2006 roku. Z naszej szkoły zostało przeszkolonych dwóch nauczycieli: mgr Małgorzata Gurbała i mgr Wiesław Kulczak. Następnie to oni właśnie przeprowadzili w szkole szkolenie, podczas którego uczniowie nauczyli się obsługi nowych komputerów. Wcześniej, zanim jeszcze otwarto pracownię komputerową, uczniowie naszej szkoły korzystali ze starych komputerów, które przeznaczone były głównie do grania w gry edukacyjne. Podczas instalacji całego sprzętu w pracowni podłączono do niej również Internet, który znajdował się tylko tam. Później natomiast dyrektor szkoły Jadwiga Podlejska podłączyła Internet do gabinetu dyrektora oraz pokoju nauczycielskiego. Obecnie Internet jest dostępny w całej szkole. Służy on do przeprowadzania przez nauczycieli ciekawszych i interesujących lekcji za pomocą różnorodnych multimediów. Przez te dziesięć lat szkoła zakupiła wiele programów komputerowych, z których korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Obecnie pracownia nasza posiada dwanaście stanowisk dla uczniów, projektor multimedialny, a także tablicę interaktywną. W tym roku mija dokładnie 10 lat od tego ważnego dla naszej społeczności dnia. Dziś uczniowie naszej szkoły, a także inni mieszkańcy Jaworznika korzystają z placu zabaw, który w miarę możliwości finansowych unowocześniamy, by nasze pociechy miały gdzie bawić się i spędzać czas zarówno z rodziną, jak i z kolegami. 12 listopada 2007r. to data dla nas niezwykła, bo tego dnia otrzymaliśmy nowe miejsca przeznaczone do tego, by wspólnie bawić się, uczyć, rozwijać, poszerzać swą wiedzę i udoskonalać talenty, których przecież w naszej szkole nie brakuje. Jak wiadomo przez te dziesięć lat bardzo wiele się zmieniło. Do pracowni komputerowej dokupiono wiele programów komputerowych, a nasza baza cały czas jest aktualizowana. Plac zabaw od tamtego dnia również bardzo się zmienił. Nasza szkoła w miarę możliwości finansowych go unowocześnia, dzięki czemu nasi uczniowie, a także inni mieszkańcy Jaworznika mogą korzystać z nowych akcesoriów. Z tej bardzo ważnej rocznicy, jaką jest dla nas 10 – lecie placu zabaw i pracowni komputerowej Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Opasiński przygotował obchody tej rocznicy  w naszej szkole. Na początku listopada została przygotowana specjalna gazetka informująca o 10 – leciu. Została umieszczona nie w przypadkowym miejscu, bo pod  portretem patrona naszej szkoły – Jana Pawła II. Z gazetki uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli dowiedzieć się więcej o tamtych dniach bądź powspominać tamte wydarzenia. Na fanpagu naszej szkoły został umieszczony specjalny, jubileuszowy film o tej rocznicy. 14 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole trzecia część obchodów rocznicy – apel. Uczniowie i nauczyciele zebrali się na apelu, na którym Jakub Opasiński zaprezentował krótki film oraz prezentację multimedialną o 10 – leciu placu zabaw i pracowni komputerowej. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali o tym, co działo się w naszej szkole dokładnie dziesięć lat temu. Niespodzianką był konkurs wiedzy o 10 – leciu. Osoby, które znały odpowiedzi na pytania konkursowe otrzymały w nagrodę lizaki. Organizator pragnie również bardzo serdecznie podziękować za wkład w organizację 10 – lecia placu zabaw i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku następującym osobom: nauczycielowi geografii i przyrody mgr Jadwidze Podlejskiej; nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i logopedii mgr Barbarze Ledwoch; nauczycielowi matematyki i zajęć komputerowych mgr Katarzynie Deptuła; nauczycielowi wychowania fizycznego i opiekunowi SU p. Marcinowi Brodzińskiemu. Na koniec pragniemy przytoczyć słowa naszego patrona – Jana Pawła II: „Nie ma w narodzie większego bogactwa nad światłych obywateli”. Warto więc pamiętać o tym, co działo się kiedyś w naszej małej ojczyźnie. Bo wszystko to, co zostało w niej zrobione jest właśnie dla nas – młodego pokolenia, abyśmy mogli z tego korzystać, ale również sami podejmować działania mające na celu poprawę życia w niej.  Organizatorem 10 – lecia placu zabaw i pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku był Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Opasiński.

Jakub Opasiński

Galeria zdjęć

 

 

Copyright © 2010