Ankieta wypełniona przez Radę Rodziców – "Przygotowanie mojej szkoły do przyjęcia sześciolatków"
1. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 latkami w klasie pierwszej?
a. w stopniu bardzo dobrym
b. w stopniu dobrym
c. w stopniu dostatecznym
d. nie jest przygotowana
2. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie pierwszej?
a. w stopniu bardzo dobrym
b. w stopniu dobrym
c. w stopniu dostatecznym
d. nie jest przygotowana
3. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?
a. w stopniu bardzo dobrym
b. w stopniu dobrym
c. w stopniu dostatecznym
d. nie jest przygotowane
4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?
a. w sposób tradycyjny (zajęcia w ławkach, lekcje 45 minutowe itp.)
b. w sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych
5. Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia dzieciom warunki bezpieczeństwa?
a. tak
b. nie
6. Czy Państwa zdaniem świetlica szkolna sprzyja rozwojowi dziecka 6 letniego i jest uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole?
a. tak
b. nie
7. Jak oceniacie Państwo komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?
a. jest bardzo dobra
b. jest dobra
c. jest różna i dobra i zła
d. nie jest najlepsza
e. jest zdecydowanie zła
8. Czy Państwa zdaniem dzieci są zadowolone ze szkoły?
a. tak
b. nie
9. W jaki sposób zagospodarowana jest przestrzeń w klasach szkolnych, w których uczą się sześciolatki? Proszę wybrać określenie najlepiej opisujące tę przestrzeń.
a. ławki /stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, brak miejsca do zabawy i zmiany aktywności dzieci
b. ławki /stoliki ustawione w grupy, półkole lub inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, półeczka z książkami i czasopismami dla dzieci
c. ławki /stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, na końcu lub na początku miejsce dla dzieci do zabawy lub rozmów całej grupy z nauczycielem
d. ławki /stoliki w grupy, półkole lub inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, szafki z szufladami czy innymi miejscami dla każdego dziecka do przechowywania podręczników, zeszytów, efektów pracy dzieci, przyborów szkolnych
10. Jakie informacje o dziecku otrzymują Państwo od nauczyciela-wychowawcy?
a. nauczyciel nie przekazuje nam żadnych informacji o dziecku i jego funkcjonowaniu w szkole
b. nauczyciel często rozmawia z rodzicami, opowiada o sukcesach dziecka i postępach w nauce
c. nauczyciel rzadko rozmawia z rodzicami, przekazuje głównie informacje o trudnościach dziecka w nauce
d. nauczyciel rozmawia z rodzicami, przekazuje pozytywne i negatywne informacje o dziecku
11. Czy Państwo jesteście zadowoleni ze szkoły swojego dziecka?
Nie jestem zadowolony(a)
1
2
3
4
5
Jestem bardzo zadowolony(a)