Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku przystąpiła do programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jest to  międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Tematyka bezpieczeństwa i ekologii stale realizowana jest w szkole na różnych przedmiotach.  Podejmowane są też akcje proekologiczne (aktualnie zbiórka elektroodpadów).  Łatwiej jest unikać niebezpieczeństw, gdy się je  zna, dlatego w dniu 11 marca 2014 odbył się apel nt. bezpieczeństwa na wsi.   W ramach realizacji programu  przeprowadzono instruktaż udzielania pierwszej pomocy, planowane jest spotkanie z przedstawicielami Policji oraz konkurs ze znajomości zasad ruchu drogowego.

Rokrocznie znajomość zasad bezpiecznego korzystania z dróg  sprawdzana jest podczas egzaminu na kartę rowerową. Zwieńczeniem tych zmagań jest zdobycie przez uczniów pierwszego „Prawa jazdy” na rower
J.  W tym roku szkolnym do egzaminu przystąpią uczniowie klasy czwartej.  Dużą pomocą podczas przygotowań będą  pakiety edukacyjne „Droga i Ja” - jeden z narzędzi dydaktycznych programu, który szkoła otrzymała bezpłatnie.

Zestawy „Droga i Ja” powstały we współpracy z ekspertami z zakresu prewencji, bezpieczeństwa na drodze, ochrony środowiska i nauczania. Mają one na celu wykształcić u dzieci prawidłowe i bezpieczne zachowania na drodze, przyczynić się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności, a nauczycielowi pomóc w prowadzeniu lekcji.

Pakiety dostępne w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 do 9 lat i od 10 do 12 lat otrzymali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uzupełnieniem treści są materiały zawarte na stronie internetowej
http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/. Bohaterami są Oliwka i Filip, którzy podobnie jak nasi uczniowie interesują się bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ekologicznymi formami przemieszczania się.


mgr Ewa Baryła


Galeria zdjęć

Copyright © 2010