Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Bezpieczny Internet

 

Internet daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom, którym pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Stanowi on jednak bardzo duże zagrożenie dla Państwa dzieci jeżeli pozostanie bez kontroli. 

Internet staje się bezpieczniejszy dla dziecka:
-
Gdy rodzice/opiekunowie znają zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
- Jeśli rodzice/opiekunowie rozmawiają z dziećmi o Internecie i wspólnie go poznają.
Uczmy dzieci:
-
wykorzystywania Internetu w celach edukacyjnych i do rozwijania pasji
- odróżniania tego, co wartościowe od tego, co bezwartościowe w sieci
- efektywnych sposobów radzenia sobie  z problemami i rozwiązywania konfliktów

Kompendium dla rodziców ,,Bezpieczeństwo dzieci online’’

Poradnik dla rodziców ,,Bezpieczne media
’’

Poradnik dla rodziców na temat ochrony wizerunku dzieci w Internecie

,,Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież’’

Elementarz dla rodzica ,,Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie’’

Ulotka - aplikacje mobilne

Ulotka ,,Promocja bezpieczeństwa w Sieci’’

Ulotka ,,Cyberprzemoc’’

Ulotka ,,Jak zabezpieczyć dowody przemocy wobec dziecka w Internecie’’

Przewodnik dla rodziców ,,Bezpieczny Internet’’

10 porad dla rodziców Copyright © 2010