Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

 

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku na rok szkolny 2016/2017:

31.10.2016r.

 

2.05.2017r.

 

16.06.2017r.

Istnieje możliwość udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych przez szkołę w ramach zajęć świetlicowych.

                          

Copyright © 2010