Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Kulturalna Szkoła

Celem programu Kulturalna Szkoła było rozpowszechnienie kultury osobistej, poprawa zachowania uczniów oraz uwrażliwienie uczniów na problemy kultury dnia codziennego. Działania obejmowały głównie uczniów oraz wychowawców klas. W ramach programu przeprowadzono pogadankę na godzinach z wychowawcą w kl. IV - VI na temat Jak Cię widzą tak Cię piszą. Przeprowadzono także konkurs na plakat Bądź miły dla innych. Uczniowie klas starszych przygotowali dowolną techniką plakaty, które zostały zawieszone na korytarzu szkolnym. Klasy młodsze przygotowały prace plastyczne na temat Jestem grzeczny na codzień. Prace wyeksponowano na wystawce na korytarzu szkolnym. W czasie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie poszczególnych klas przygotowali wierszyki na temat grzecznego zachowania, prezentowali je w sposób ciekawy i oryginalny. Zorganizowano również konkurs Król/królowa uprzejmości dla uczniów kl. IV - VI. Jego celem było przypomnienie i utrwalenie zasad savoir - vivre, zainteresowanie dzieci kulturalnym zachowaniem się w każdej sytuacji oraz rozbudzenie potrzeby kulturalnego zachowania. Uczniowie odpowiadali na różne pytania, przedstawiali scenki oraz rozwiązywali zadania interaktywne. Konkurs przygotowano z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Copyright © 2010