Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku


Jan Paweł II w Jaworzniku

 

            19 maja w Szkole Podstawowej w Jaworzniku odbyła sie uroczystość nadania imienia Jana Pawła II. Do tego ważnego wydarzenia szkoła i cała społeczność przygotowywała się od dawna. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i wielu ludzi dobrej woli włączyło się w tworzenie niezwykłej atmosfery tego święta.

            Ceremonia rozpoczęła się w kościele parafialnym mszą św., którą odprawił ks. abp. Stanisław Nowak. Na zakończenie eucharystii delegacja uczniów zabrała lampion z płomieniem zapalonym przez arcypasterza od paschału. Prowadzeni tym światłem uczestnicy przeszli do szkoły, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości. Pochód uświetniły też poczty sztandarowe straży pożarnej z Jaworznika i gimnazjum im. Jana Pawła II z Żarek.

            Najpierw po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości odczytana została  uchwała o nadaniu imienia Jana Pawła II szkole. W imieniu Rady Miejskiej w Żarkach dokonał tego aktu wiceprzewodniczący Jerzy Kot. Następnie Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej Wsi Jaworznik  Dariusz Kot odczytał akt przekazania  szkole pamiątkowej tablicy, na której umieszczono sylwetkę i słowa nowego patrona szkoły. Tablicę tę uroczyście odsłonili śląski wicekurator  Krzysztof Chodorowski, w imieniu burmistrza MiG Żarki przewodnicząca Rady Miejskiej  Stanisława Nowak, dyrektor szkoły Jadwiga Podlejska i przewodniczący Rady Rodziców Jan Pol. Po odsłonięciu tablicę poświęcił ks. Arcybiskup w asyście ks. dziekana Ryszarda Marciniaka i ks. proboszcza Marka Pacyny. Następnie pod tablicę udali się przewodniczący poszczególnych  klas i uczniowie złożyli uroczyste  ślubowanie.

            Gdy uczniowie, składając hołd patronowi, przeszli na salę gimnastyczną, przedstawiciele gości i sponsorów przybili pamiątkowe gwoździe do tablicy. Tłem do tego aktu były utwory muzyczne wykonane na fletach przez uczniów. Po przejściu na salę wszystkich uczestników głos zabrali goście: senator Czesław Ryszka, poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska,  śląski wicekurator oświaty Krzysztof Chodorowski, starosta powiatu myszkowskiego Marian Wróbel, radna powiatu Jadwiga Skalec, Burmistrz  Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski, który odczytał życzenia od Zarządu Województwa Śląskiego reprezentowanego przez Mariana Kleszczewskiego. Odczytano również list gratulacyjny od posła na Sejm RP Haliny Rozpondek. 

            Na koniec uczniowie wystawili krótką inscenizację przygotowaną przez Iwonę de Pytno-Flaczkiewicz, Sylwie Góral i Katarzynę Deptułę. pt. “Spotkajmy się w Rzymie”, która przedstawiała historię wyjazdu chóru młodzieży jaworznickiej na występ do Rzymu. Śpiew chóru przeplatał się z wypowiedziami dzieci, które opowiadały reporterce o swoim patronie - Janie Pawle II. 

            Po części oficjalnej nastąpił przygotowany przez szkołę i rodziców poczęstunek.
Uroczystość miała tak wspaniałą oprawę tylko dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi. Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Jaworzniku  dziękują wszystkim, którzy  wspomagali finansowo lub w jakikolwiek inny sposób włączyli się w organizację, jak również uświetnili swoją obecnością tę  uroczystość.

Copyright © 2010