Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku


           Finaliści w konkursie ,,Otwarta Szkoła''


W październiku 2008 roku nasza szkoła złożyła wniosek do ministerialnego konkursu „Otwarta Szkoła”.
,,Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która poprzez swoją otwartość na dialog
i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom szersze możliwości  rozwoju, sprzyja uświadomieniu sobie własnego potencjału i jego twórczemu wykorzystaniu, uwrażliwia na problemy i potrzeby innych ludzi oraz lokalnej społeczności, wdraża do współdziałania oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela''.

W ramach obszaru edukacja przedszkolna, nasza zgłosiła projekt ,,Wieś przyjazna dzieciom'' realizowany z Fundacją Elementarz.

24 listopada 2008r. odbyło się posiedzenie kapituły konkursu „Otwarta Szkoła”. Kapituła została powołana przez Katarzynę Hall Ministra Edukacji Narodowej.

Kapituła wyłoniła po trzy nominacje do nagrody w konkursie „Otwarta Szkoła” w każdym z pięciu obszarów. Wśród nominowanych w kategorii edukacja przedszkolna znalazła się nasza szkoła wraz z Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz".

W dniu 5 grudnia 2008r. miała miejsce multimedialna prezentacja projektów i ogłoszenie zwycięzców. Podczas tej uroczystości naszą szkołę reprezentowali dyrektor mgr Jadwiga Podlejska oraz nauczyciele: mgr Katarzyna Deptuła, mgr Barbara Ledwoch, mgr Małgorzata Musialik.Galeria zdjęć
 Copyright © 2010