Podsumowanie projektu edukacyjnego „Dumni z Niepodległości”

 

Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Dumni z Niepodległości”

      Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku uczniowie realizowali projekt edukacyjny „Dumni z Niepodległości”.
    W okresie 05.11 – 09.11 uczniowie naszej szkoły realizowali projekt edukacyjny „Dumni z Niepodległości”, którego celem było uczczenie Jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, wzbudzenie zainteresowania historią Polski oraz wzbudzenie szacunku do lokalnych i narodowych bohaterów.
    Na lekcjach wychowawczych uczniowie klas I – VIII pod opieką wychowawców przygotowali projekty związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dzięki temu poznali wydarzenia i postacie historyczne, które wpłynęły na to, że Polska po 123 latach zaborów odzyskała wolność.
     Podsumowaniem projektu był specjalny apel, na którym każda klasa zaprezentowała temat, który opracowała. Uroczystość poprowadził twórca i pomysłodawca projektu – uczeń klasy VIII Jakub Opasiński. Klasa I zaprezentowała życzenia dla Niepodległej Polski, klasa II przedstawiła życiorys Józefa Piłsudskiego, klasa IV opowiedziała, jak zmieniał się orzeł biały na przestrzeni wieków, klasa VI zaprezentowała sylwetki poetów, którzy pisali o wolnej Polsce: Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej i Władysława Broniewskiego, klasa VII zaprezentowała sylwetki ojców Niepodległej Polski: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, a klasa VIII przekazała uczniom wiedzę o najważniejszych bitwach i wojnach o Niepodległą Ojczyznę.
    Następnie Jakub Opasiński opowiedział, jak historia wpłynęła na życie Polaków na przestrzeni wojen, lat komunizmu i PRL – u. Po nim głos zabrała Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Musialik, która podziękowała wszystkim wychowawcom i uczniom za wielkie zaangażowanie w przygotowanie prac, które zostały wywieszone na świetlicy szkolnej.

Jakub Opasiński

                          

Projekt edukacyjny
„Dumni z Niepodległości”

Galeria zdjęć

Copyright © 2010