Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

DZIĘKUJEMY PRZYJACIOŁOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIKU

1.      Renacie i Rafałowi Tomczewskim

2.    Ks. Markowi Pacynie

3.    Marii i Stanisławowi Kot

4.    Winicjuszowi Pietrucha

5.    Pawłowi Dybce

6.    Annie Toczydłowskiej

7.    Marii Postułkce

8.    Jadwidze Podlejskiej

9.    Cecylii Bojdzie

10.   Małgorzacie i Sławomirowi Dybkom

11.   Aleksandrze i Eugeniuszowi Rasztabigom

12.   Mariannie i Stanisławowi Bialik

13.   Jarosławowi Krystek

14.   Ilonie i Dariuszowi Urbańczykom

15.   Bogdanowi Toczydłowskiemu

16.   Elżbiecie i Dariuszowi Zalas

17.   Magdalenie i Tomaszowi Leszczykom

18.   Barbarze Ledwoch

19.   Urszuli Męcik

20.   Arturowi Wosiowi

21.   Małgorzacie i Ryszardowi Wojciechowskim

22.   Ludmile Hoppe

23.   Henrykowi Kotyniakowi

24.   Małgorzacie Gurbale

25.   Dawidowi Boryniowi

26.   Wacławowi Czyż

27.   Ewie Baryła

28.   Jerzemu Kot

29.   Celestynie Hoppe

30.   Michałowi Zalas

31.   Marianowi Socha

32.   Lesławowi Chałupa

33.   Zofii Karoń

34.   Marcinowi Podlejskiemu

35.   Lucjanowi Koralowi

36.   Poznańskiemu

37.   Katarzynie Deptuła


Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku
składają serdeczne podziękowania
Sz.P.Marioli Woś
Iwonie Przyborowskiej
Dariuszowi Grzesicy
Michałowi Zalas

Marcinowi Szczygieł

Dorocie Koper
Monice Podlejskiej
Agnieszce Kot
Dariuszowi Kot
Dagmarze Widera


Angelice Pałędze
Anecie ZamoraDorocie Koper
Hannie Kot


Marioli Woś
Iwonie Przyborowskiej
Urszuli Rzepka
Hannie i Tadeuszowi Kot
Jolancie Makiełaza bezinteresowną pomoc i życzliwość, które przyczyniły się do realizacji
naszych planów i zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych.


Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice
dziękują:


Dyrekcji Kopalni Bielszowice i Orkiestrze pod dyr. Zygmunta Kliksa za uświetnienie naszej uroczystości
za pomoc w zorganizowaniu festynu członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik,
a przede wszystkim Jerzemu Kot za pomoc w szukaniu sponsorów
za pomoc finansową:
Wspólnocie Gruntowej Wsi Jaworznik
p. Wioletcie Król - radnej Jaworznika
p. Marcinowi Podlejskiemu - firma ,,POLBUT''
p. Stanisławie Nowak - radnej z Żarek
p. Sylwii Wiewióra - PPH ,,Piekarnia i ciastkarnia''
Zarządowi BS Myszków
p. Janowi Krzysztoniowi - Zakład Usług i Zaopatrzenia Technicznego
p. Dariuszowi Kotowi - Prezesowi Straży Pożarnej w Jaworzniku
p. Ryszardowi Miszczykowi - Hurtownia Obuwnicza
p. Katarzynie Podlejskiej - Zakład fryzjerski w Żarkach
za pomoc rzeczową przy organizacji loterii:
p. Burmistrzowi MiG w Żarkach Klemensowi Podlejskiemu
p. Dyr. ZEAOS Jakubowi Grabowskiemu
 
p. sekretarz UMiG w Żarkach Barbarze Major
p. H. Pawlik - HEMA Zakład Wielobranżowy handlowo - produkcyjny
p. Tomaszowi Krzysztoniowi - P.P.H.U. TOMAK
p. Barbarze Pająk
p. Joannie Haładus
p. Dorocie Kot
p. Grzegorzowi Kot - Hurtownia Napoi
p. Ireneuszowi Hajdasowi wraz ze strażakami OSP w Jaworzniku za zabezpieczenie przemarszu naszych uczniów
p. Januszowi Sroce za nieodpłatne prowadzenie i granie podczas zabawy tanecznej na powietrzu
Rodzicom:
z kl. I - p. J Kot
z kl. II - p. U. Rzepka, p. D. Koper, p. M. Podlejska, p. A. Kot, p. K. Haładus,
A. Orman, p. M. Kwiatkowska, p. W. Widera, p. R. Pietrucha
z kl. III - p. Postułka,  p. R. Zagała, p. A. Bereza, p. J. Bożek, p. R. Gil, p. A. Zamora
z kl. IV - p. D. Koper, p. A, Czyż, p. A. Pałęga
z kl. V - p. J. Makieła, p. M. Woś
z kl. VI - p.U. Myga, p. E. Machura, p. I. Dworak, p. B. Gil, p. B. Kowacka, p. I. Urbańczyk
z oddziału 0 - p. M. Woś, p. M. Kajdas, p. M. Szczepańczyk
Podziękowania dla Rodziców

Copyright © 2010