Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku


Sprawdzian w klasie VI

Zachęcamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Informator

,,Informatory są podstawowym źródłem informacji o sprawdzianie. Adresowane są przede wszystkim do uczniów i mają być ich przewodnikiem ułatwiającym przygotowanie się do sprawdzianu. W informatorze o sprawdzianie zostały zamieszczone lub opisane:

- podstawy prawne regulujące przeprowadzenie sprawdzianu, 

- forma i struktura sprawdzianu,

- standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów,

- przykładowe zestawy zadań z opisami sprawdzanych umiejętności z kluczem odpowiedzi do zadań.''

(Powyższa informacja i dokumenty pochodzą ze strony www.oke.jaworzno.pl)

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Sukces na Sprawdzianie można osiągnąć poprzez systematyczną pracę w ciągu całego cyklu kształcenia oraz poprzez powtarzanie i utrwalanie zdobytych już wiadomości i umiejętności. Ważnym elementem podczas przygotowywania do Sprawdzianu jest praca w domu, konsultacje z nauczycielami, rodzicami, rozwiązywanie przykładowych testów.

Copyright © 2010