Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

 

Gratulacje dla Zawady

       W dniu 05.10.2018 poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w niezwykłej uroczystości, Szkole Podstawowej w Zawadzie nadano imię 11Listopada. Nasi sąsiedzi otrzymali również sztandar, więc od tego roku będą mogli równie dumnie jak my prezentować się na uroczystościach wewnątrz- i zewnątrzszkolnych.
    Reprezentowała nas Pani Dyrektor Małgorzata Musialik i mgr Iwona Górniak wraz z uczniami kl. VIII: Natalią Kwiatkowską, Sandrą Kot, Natalią Podlejską i Jakubem Opasińskim. Serdecznie gratulujemy sąsiedniej szkole wyboru Patrona.

                                    

Jakub Opasiński


 

 


Copyright © 2010