Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Zdrowo jem, więcej wiem!

   Uczniowie klasy III brali udział w cyklu lekcji realizowanych w ramach projektu Fundacji Banku Ochrony Środowiska "Zdrowo jem, więcej wiem!"
Zajęcia prowadziła p. Cecylia Bojda.

SMACZNIE
ZDROWO KOLOROWO
Cele:
Nauka rozpoznawania owoców i warzyw, w tym badanie cech owoców i warzyw różnymi zmysłami (wzrok, dotyk, smak).
Uświadomienie dzieciom, że warzywa i owoce mają dużą wartość odżywczą i ich obecność w codziennej diecie jest niezbędna.
Zapoznanie dzieci z pięcioma grupami kolorystycznymi owoców i wa
rzyw.
Zapoznanie dzieci z wybranymi witaminami i wskazanie ich wpływu na organizm człowieka.
Kształtowanie nawyku jedzenia owoców i warzyw przy każdym posiłku.

WYBIERAM ZDROWIE I ZDROWE ODŻYWIANIE
Cele:
Uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie.
Uświadomienie dzieciom roli właściwego stylu życia w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.
Przypomnienie dzieciom, jakie składniki zawiera pożywienie.
Uczenie dzieci dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i odpowiedzialności za to, co jedzą.

WODA NA ZDROWIE
Cele:
Uświadomienie dzieciom roli wody w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka.
Uđwiadomienie dzieciom znaczenia wody w życiu roślin i zwierząt.
Kształtowanie nawyku picia wody.
Rozwijanie ekologicznych zachowań.
Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania oraz dokonywania analizy treści. 

Uczniowie klasy III wzięli również udział w konkursie na wykonanie Wodolubka.
 
Zwyciężył Wodolubek wykonany przez Natalię Podlejską.


Galeria zdjęć nr 1


Galeria zdjęć nr 2

Copyright © 2010